Kontakt

Ranczo u Noego
Piaski 20A k. Nieborowa
99-416 Nieborów

Mirosław Stańczyk
tel. 602 47 12 79
mirek@ranczounoego.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku na konto bankowe:
30 1020 4580 0000 1602 0084 8010
wpisując w treści „Tytułem”: Zadatek na pobyt w dn………., nr kontaktowy
W przypadku rezygnacji Gościa zadatek (lub zaliczka) nie podlegają zwrotowi.